Idrett på et hvert nivå krever en viss grad av støtteapparat rundt seg. I alle fall om man snakker om lagidrett. Noen må jo tross alt stå for organiseringen for at laget som sådan skal kunne spille bra sammen både som idrettsutøvere og som enkeltpersoner. Det gjelder også her i vår forening. Skal våre mange dyktige og energiske gutter og jenter prestere bra på fotballbanen er det helt avgjørende at det finnes en gjeng med entusiaster som stiller opp for å legge forholdene til rette for det.

Og slik innsats må i veldig stor grad utføres av frivillige. Folk som ser en egenverdi i det å bruke fritiden sin på å støtte opp om det viktige ungdomsarbeidet som idrettslaget gjør. For det er faktisk morsomt å være en del av støtteapparatet og tilfredsstillende å kunne bruke tid, ressurser og egen kompetanse til noe så nyttig som dette. Og ungdommene er alltid takknemlige for den hjelpen de får.

En verdifull mann for klubben

Materialforvaltere er et godt eksempel på en mann – som regel er det jo en mann – som bruker av fritiden sin for å støtte opp om det arbeidet klubben gjør. Selv om han ikke er noen ungdom lenger, han ble faktisk pensjonist for et par år siden, så finner man ham på klubbhuset eller et eller annet sted på anlegget hver eneste ettermiddag og helger. Ingen kan klubben bedre enn han og det er ikke bare materiellet han har oversikt over. Nei, han kan lagoppstillingen til førstelaget minst tjue år tilbake i tid. Dessuten husker han nesten hver eneste kamp. Resultater, målscorere og den slags.

De aller fleste klubber har en slik nøkkelperson og siden de ofte har vært med lenge så er de ofte en populær og høyt respektert mann blant veldig mange av bygdas voksne ettersom han fantes her også da de frekventerte anleggene i sin ungdom.