Klart man skal støtte opp om det lokale næringslivet! For uten støtten fra de lokale bedriftene hadde det vært nesten umulig å drive en hvilken som helst annen idrettsklubb. Det eksisterer et veldig fint samspill mellom idretten lokalt og næringslivet. En slags symbiose som begge parter tjener på. For det koster penger å drive en idrettsklubb og da må enhver klubb ha en god strategi for hvordan man skal få inn tilstrekkelig med penger for å kunne drive en skikkelig virksomhet som inkluderer så mange som mulig. Unge og eldre, kvinner og menn.

Mange inntektskilder

Enhver klubb må finne sin balanse. Dels må medlemmene som regel betale medlemskontingent. Det er intet stort beløp, men en viktig inntektskilde å ha i bunnen. Dels må medlemmer også gjerne betale noe for de aktivitetene de er med på. Vil du for eksempel trene fotball så koster det et lite beløp som man normalt betaler en gang hvert halvår. I tillegg til dette kommer klubbens årlige lotteri der lokale bedrifter er med på både å bidra med flotte premier, men også i distribusjonen av lodder. Og alle klubber tjener penger på salg av pølser, brus og annet på hjemmekampene våre. Her er det gjerne foreldrene som stiller opp. Kommunale tilskudd er også viktige, men de fleste innser jo at når det gjelder å få tilgang til skattebetalernes penger så er det mange om benet.

Lokale bedrifter som bidrar

Men pengene man får inn på disse måtene er sjelden nok til å drive alle de aktivitetene en klubb ønsker. Så da er bidragene fra det lokale næringslivet veldig viktig. Reklameskiltene som omkranser stadion er et godt eksempel på hvordan bedrifter i nærmiljøet bidrar. Logoene på spillerdraktene, og annonsene i klubbavisen og her på nettsidene våre, likeså. Så oppfordringer til medlemmer: Støtt de lokale bedriftene som støtter idretten!