Å være en del av et fotball-, ishockey- eller håndballag er en uvurderlig del av oppveksten for mange. Gjennom barneidrett skaper man som regel venner for livet, man lærer om samarbeid og lagånd, og man blir en del av et fellesskap lite kan måles med.

Det hender dessverre at mange barn faller av ettersom årene går. Dette kan det være mange faktorer til, som at man mister interessen, mangler støtte hjemmefra eller at man ikke føler seg god nok.

Nettopp siste grunn som her ble ramset opp er noe man kan gjøre noe som et lag. Ingen barn skal føle at de ikke er gode nok når de deltar i en barneidrett.

Først og fremst kan det være holdninger blant spillere, trenere og foreldre som ikke er helt som de burde være for at alle skal føle seg inkludert. Holdninger kan endres, og der man opplever problemer i barneidretten, burde man virkelig jobbe for å skape gode og sunne holdninger.

For det andre bør man gi alle spilletid under kamper, slik at alle kan føle at de deltar og er en del av laget på lik linje med alle andre. De aller yngste som spiller fotball, spiller først og fremst fordi de synes det gøy, og da er det nettopp gøy det skal være.

Til sist er det verdt å nevne at det er viktig å skape en god lagånd. Dette kan man gjøre ved å oppfordre til vennlighet medspillere imellom, arrangere sosiale sammenkomster hvor alle har mulighet til å delta og forsøke å skape positivitet og samhold blant spillerne.

Som foreldre og trenere for barn som deltar i idrett er det viktig å huske på alle disse tingene for at treninger og kamper skal være et positivt og morsomt sted å være for alle barn. Det bør være inkluderende og åpne miljøer som oppfordrer til gode holdninger.